ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Program stypendialny obejmuję projekty pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny” oraz projekt pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Mazowiecki Regionalny”, realizowane przez Województwo Mazowieckie w roku szkolnym 2023/2024 i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Stypendium przyznaje się na okres realizacji IPRZU od 1 stycznia 2024r. do 31 sierpnia 2024r. Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wynosi 7000 zł.  Nabór wniosków o udzielenie pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2023/2024 rusza w dniu 14 lutego 2024 roku (godz. 13:00) i będzie trwał  do 22 lutego 2024 roku (godz. 23:59).

Należy założyć konto Ucznia oraz zarejestrować Wniosek o udzielenie pomocy stypendialnej na stronie internetowej programu stypendialnego:

https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/

Celem realizowanego programu jest kształcenie i wychowywanie uczniów uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, umożliwiające im rozwój, postępy w nauce, uczestnictwo i włączenie społeczne. Uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium będą realizować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia (IPRZU) pod opieką dydaktyczną nauczyciela-opiekuna. Program ma za zadanie zwiększyć możliwość zatrudnienia uczniów z wykształceniem zawodowym przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, łatwiejsze przechodzenie uczniów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz wyrównanie barier równościowych.

Program stypendialny jest adresowany do uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie wyniki w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego, bez względu na miejsce zamieszkania. O stypendium w ramach programu stypendialnego może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie warunki określone w Rozdziale 2 § 3 Regulaminu, tj.:

- średnia ocen z przedmiotów ogólnych za rok 2022/2023 – 4,5

- średnia ocen z trzech wybranych przez siebie przedmiotów zawodowych 5,0

- próg dochodowy

Więcej informacji: https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/attachments/3/download

Osoby do kontaktu: p. J.Czembrowska (sala nr 11) lub u wychowawców.