ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Sekretariat – Ewa Świdwa

godziny pracy
poniedziałek - piątek
8.00- 16.00

Numer telefonu i fax: (29)742-48-61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Można również kierować korespondencję drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie przypomina, że legitymacja szkolna jest dokumentem potwierdzającym tożsamość ucznia.

 

Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której ważność potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej.Nie udostępnia się legitymacji innym osobom. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacja szkolna podlega wymianie w przypadkach zmiany danych osobowych, np.: nazwiska, adresu. W przypadkach zgubienia, zniszczenia, kradzieży, fałszowania legitymacji, wydawany jest duplikat legitymacji.

Zasady odpłatności wydawania duplikatów dokumentów reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów ( Dz. U. Nr 58, poz. 504, z póź. zmian.)

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej
dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie skarbowej:

- opłatę 9,00 złotych dokonuje się w sekretariacie szkoły.

W przypadku zgubienia lub kradzieży legitymacji szkolnej należy szukać jej poprzez zamieszczenie ogłoszenia w szkole (na okres 2 tygodni) lub w prasie.

Osoba zainteresowana składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji, które powinno być skierowane do Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie oraz zawierać następujące dane dot. ucznia: imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia.

Do podania należy załączyć:

1. dowód wpłaty kwoty 9 złotych tytułem wystawienia duplikatu legitymacji,

2. aktualne zdjęcie,

3. fakturę lub wycinek ogłoszenia (w przypadku zamieszczenia w prasie informacji o zgubieniu
lub kradzieży dokumentu),

4. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Informuję, iż w przypadku fałszowania legitymacji szkolnej (przerabiania danych osobowych) obowiązuje art. 270 Kodeksu Karnego: „Kto w celu użycia za autentyczny podrabia, przerabia dokument, lub takiego dokumentu używa jako autentycznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.” (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553).

Osoba stwierdzająca sfałszowanie legitymacji szkolnej ma obowiązek powiadomić policję.

Dyrektor
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie

Grażyna Kalinowska

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa