ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Deklaracja dostępności

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ceziu.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01.
Strona internetowa jest w trakcie częściowego dostosowywania do zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Szymanik, j.szymanik(at)ceziu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 742 48 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82
Wejście do budynku znajduje się od ul. Świętojańskiej i nie ma żadnych barier utrudniających wejście do Szkoły.
Budynek piętrowy, posiada schody, nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze oraz pomieszczenia biblioteki.
Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków z barierką. Wejście do biblioteki
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sekretariacie.
Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Budynek Dydaktyczny Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A 07-200 Wyszków
Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście od strony parkingu wewnętrznego, gdzie na parterze mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, następnie klatką schodową na I i II piętro.
 • przejście z budynku głównego na I piętro, nie ma żadnych barier utrudniających wejście do budynku.

Budynek dwu piętrowy, posiada schody, nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
Przy schodach do wejścia znajdują się podjazdy dla wózków z barierką.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku wynajmowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Jowisz” w Wyszkowie ul. Świętojańska 89A 07-200 Wyszków- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.
Do budynku, w którym znajduje się Szkolne Schroniska Młodzieżowe „Jowisz”, które mieści się na I piętrze, prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne, znajduje się od strony ulicy Świętojańskiej,
  Na parterze budynku pomieszczenia zajmowane są przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz biura Domu dla dzieci nr 1 i 2, a II piętro przez Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B.
 • wejście od strony patio, nie ma żadnych barier utrudniających wejście do budynku.
  Budynek dwu piętrowy, posiada schody, posiada windę wejście od strony patio, która umożliwia wjazd na I i II piętro. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Przy schodach do wejścia głównego i przy wejściu z patio na łącznik między budynkiem a stołówką znajdują się podjazdy dla wózków z barierką.
  Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku wynajmowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i na II zajmowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B.
  Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Świętojańska 82A 07-200 Wyszków - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie
Do budynku prowadzi jedno wejście główne, znajduje się od strony ulicy Świętojańskiej, nie ma żadnych barier utrudniających wejście do budynku.
Pomieszczenia w I korytarzu od wejścia zajmowane są przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, część pomieszczeń od ul. Dworcowej zajmuje Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, które maja oddzielne wejścia,
Budynek w części parterowy, posiada schody, nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się w I korytarzu wynajmowanym przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych.
Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.