ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodach;

 • Podstawa programowa 2017r: - kwalifikacje dwuliterowe:
 1. TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
 2. TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
 3. EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 4. MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 5. BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
 6. AU.20 Prowadzenie sprzedaży
 • Podstawa programowa 2012r. – kwalifikacje jednoliterowe:
 1. A.18 Prowadzenie sprzedaży
 2. B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 3. B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 4. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 5. E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 6. T.6 Sporządzanie napojów
 7. T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
 8. E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 9. Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej