ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodach;

 • Podstawa programowa 2017r: - kwalifikacje dwuliterowe:
 1. TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
 2. TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
 3. EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 4. MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 5. BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
 6. AU.20 Prowadzenie sprzedaży
 • Podstawa programowa 2012r. – kwalifikacje jednoliterowe:
 1. A.18 Prowadzenie sprzedaży
 2. B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 3. B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 4. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 5. E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 6. T.6 Sporządzanie napojów
 7. T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
 8. E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 9. Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa