ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Projekt - KAPITAŁ LUDZKI

alt

Od bieżącego roku szkolnego nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie biorą udział w projekcie

„ATRAKCYJNA SZKOŁA I WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA SZANSĄ NA TWÓJ ZAWODOWY DEBIUT”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W siedzibie Szkolego Ośrodka Kariery 132 uczniów realizuje indywidualne zajęcia z doradcami zawodowymi:

p. Renatą Ciach
p. Luizą Truchel

Program spotkania z uczestnikami projektu

„Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut”
w ramach indywidualnych konsultacji doradcy zawodowego.

Zadanie Nr 2: Indywidualne doradztwo zawodowe.

Czas trwania: 2 godziny

  1. Diagnoza celów i potrzeb
  2. Rozmowa doradcza:

a) określenie mocnych i słabych stron:

- zainteresowania,
- umiejętności,
- uzdolnienia,

b) określenie cech osobowości:

- walory fizyczne,

c) określenie celów życiowych w tym zawodowych, wartości i priorytetów,
d) analiza uwarunkowań fizycznych i zewnętrznych,
e) konfrontacja celów z rzeczywistością,
f) ustalenie konkretnych działań, które należy podjąć aby zrealizować cel,
g) opracowanie planu awaryjnego,

  1. Przekazanie informacji edukacyjno zawodowej:

a)      zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół
b)      przeanalizowanie możliwości zatrudnienia w wybranych zawodach (dziedzinach)c)      informacja o zawodach

   4. Ewaluacja.