ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Projekt - KAPITAŁ LUDZKI

alt

Od bieżącego roku szkolnego nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie biorą udział w projekcie

„ATRAKCYJNA SZKOŁA I WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA SZANSĄ NA TWÓJ ZAWODOWY DEBIUT”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W siedzibie Szkolego Ośrodka Kariery 132 uczniów realizuje indywidualne zajęcia z doradcami zawodowymi:

p. Renatą Ciach
p. Luizą Truchel

Program spotkania z uczestnikami projektu

„Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut”
w ramach indywidualnych konsultacji doradcy zawodowego.

Zadanie Nr 2: Indywidualne doradztwo zawodowe.

Czas trwania: 2 godziny

  1. Diagnoza celów i potrzeb
  2. Rozmowa doradcza:

a) określenie mocnych i słabych stron:

- zainteresowania,
- umiejętności,
- uzdolnienia,

b) określenie cech osobowości:

- walory fizyczne,

c) określenie celów życiowych w tym zawodowych, wartości i priorytetów,
d) analiza uwarunkowań fizycznych i zewnętrznych,
e) konfrontacja celów z rzeczywistością,
f) ustalenie konkretnych działań, które należy podjąć aby zrealizować cel,
g) opracowanie planu awaryjnego,

  1. Przekazanie informacji edukacyjno zawodowej:

a)      zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół
b)      przeanalizowanie możliwości zatrudnienia w wybranych zawodach (dziedzinach)c)      informacja o zawodach

   4. Ewaluacja.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa