ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Europejski projekt Comenius po raz kolejny w naszej szkole

W ramach programu Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej - nauczyciele naszej szkoły korzystają z bezpłatnych szkoleń językowo-metodycznych prowadzonych za granicą. Program pokrywa koszty podróży, zakwaterowania, utrzymania oraz opłatę za udział w kursie.

W listopadzie 2012r roku miałam okazję uczestniczyć w kursie metodyczno-językowym pod tytułem "Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden und Sprache” w szkole językowej Horizonte w Regensburgu w Niemczech.


Kurs trwał dwa tygodnie i obejmował 30 jednostek lekcyjnych tygodniowo. W programie ujęto zajęcia językowe (kurs językowy) oraz warsztaty metodyczne. Stosowane metody nauczania oraz dobór ciekawych metod aktywizujących umożliwiły mi doskonalenie i pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki oraz znajomości języka niemieckiego. Kurs zapewniał równomierny rozwój wszystkich czterech sprawności językowych: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie. Warsztaty metodyczne podejmowały tematykę, której znajomość jest niezbędna w pracy na lekcji. Omówiono formy i metody pracy z filmem, muzyką. W bardzo ciekawy sposób zaprezentowano metody wprowadzania i utrwalania struktur gramatycznych, zagadnień leksykalnych jak i konwersacji. Omówiono elementy teatralne na lekcji języka obcego a także przedstawiono niemieckie marki, produkty i ich historię. Przeprowadzając rozmowy z niemiecką młodzieżą, mieliśmy okazję zaktualizować naszą wiedzę o wyrażenia i zwroty stosowane przez nich na co dzień.
Wszystkie zajęcia odbywały się w grupach do 12 osób i były prowadzone przez doświadczonych nauczycieli niemieckich. W skład mojej grupy wchodzili nauczyciele języka niemieckiego z Polski, Hiszpanii, Węgier, Grecji, Czech i Szwajcarii. Szkoła organizowała dodatkowe zajęcia i wieczorki integracyjne, podczas których wymienialiśmy doświadczenia zawodowe, dzieliliśmy się wiedzą praktyczną oraz omawialiśmy zwyczaje i obyczaje kulturowe panujące w kraju każdego z uczestników. Poznawaliśmy historię miasta Regensburg, zwiedzaliśmy zabytki oraz spacerowaliśmy po starym mieście. Byliśmy także w Bamberg, mieście słynącym z pięknego ratusza, wielowiekowej zabudowy oraz starych browarów. Dodatkowo z własnej inicjatywy odwiedziłam położone na wzgórzach miasteczko Kallmünz, Norymbergię oraz stolicę Bawarii Monachium.
Szkoła językowa Horizonte, w której odbywał się kurs jest bogato wyposażona w nowoczesne sale lekcyjne, salę telewizyjną oraz komputerową. Siedziba szkoły znajduje się na starym mieście, położona w malowniczej scenerii pięknego Dunaju.
Podczas kursu mieszkałam u bardzo gościnnej i przyjaznej niemieckiej rodziny, która zapewniła mi jednoosobowy pokój, całodzienne wyżywienie. Każdego dnia gospodarze służyli pomocą i dobrą radą.
Najcenniejszą korzyścią było dla mnie udoskonalenie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem niemieckim, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, poznanie ciekawych miejsc w Niemczech oraz nawiązanie nowych kontaktów. Uzyskaną w ten sposób wiedzę będę aktywnie wykorzystywać w pracy szkolnej, poprzez wzbogacanie jednostek lekcyjnych. Myślę, że przyczyni się to do podniesienia poziomu nauczania języka niemieckiego oraz wzrostu zainteresowania wśród uczniów kulturą Niemiec.
Gorąco zachęcam wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w takim projekcie. Niezbędne informacje można znaleźć na stronie www.comenius.org.pl lub proszę o kontakt bezpośrednio ze mną.

Katarzyna Prosińska

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa