ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" to największa placówka kształcenia w Wyszkowie. W skład zespołu wchodzą III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Liceum dla dorosłych, Szkoła Policealna dla dorosłych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz prowadzi kursy doskonalące i szkolenia.
Przyjazna atmosfera, panująca w placówce daje poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie, słuchacze korzystają ze świetnie wyposażonych pracowni komputerowych, laboratoriów językowych, bogatej bazy dydaktycznej m.in. urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej.
Młodzież może korzystać również z radiowęzła, bezprzewodowego Internetu na terenie całej szkoły, siłowni, centrum multimedialnego, biblioteki, świetlicy, pomocy doradcy zawodowego w Powiatowym Centrum Doradztwa Zawodowego.
Placówka zapewnia:

harmonijny rozwój intelektualny, społeczny i fizyczny ucznia,
realizację programu dydaktycznego przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
realizację programu sportowego przez wykwalifikowaną kadrę trenerską,
wszechstronne rozwijanie zainteresowań uczniów oraz prezentację ich możliwości na zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
naukę trzech języków obcych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski)
pomoc pedagoga szkolnego w pokonywaniu trudności wychowawczych oraz wsparcie dla rodzin uczniów,
fachową opiekę pielęgniarską,
możliwość wyjazdów uczniów na wycieczki i obozy sportowe,
ciekawe zajęcia poza szkolne,
W naszej szkole realizujemy szeroki zakres działań pedagogicznych, który zmierza do wszechstronnego rozwoju uczniów. Przekazujemy umiejętności i wiedzę, dzięki którym nasi uczniowie sprostają wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia na poziomie szkoły ponad gimnazjalnej. Zawsze poszukujemy mocnych stron każdego ucznia i wzmacniamy je. Pomagamy w odkrywaniu swoich pasji, talentów i zapewniamy warunki do ich rozwijania. W proces pedagogiczny wdrażamy nowe rozwiązania organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne.
Zawsze aktywnie współpracujemy na zasadach partnerstwa z rodzicami, instytucjami, władzami miasta oraz społecznością lokalną.
POZA LEKCJAMI
Po lekcjach nasi uczniowie mają możliwość rozwijać swoje uzdolnienia w kołach zainteresować do których należą między innymi: Koła przedmiotowe zawodowe i ogólnokształcące, CENTRUM MYŚLI KREATYWNEJ, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „ Mentor”, PCK, Wolontariat, „Młodzi kreatywni”, Koło fotograficzne PHOTO/GRAPHERS, Szkolne Centrum Public Relations PROGRESS, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo "DRAGON", Klub szachowy "SZACH - MAT", Zespół Muzyczny The School Brothers, Radiowęzeł, sala muzyczna z perkusją i sprzętem muzycznym.

CO NAS WYRÓŻNIA?
Zajęcia prowadzimy zgodnie z formułą: „nauka przez działanie” co daje bardzo dobre podstawy do wykonywania przyszłego zawodu.
Uczymy dobrze, każdego ucznia, oceniamy sprawiedliwie, uczymy myśleć i rozumieć świat, rozwijamy społecznie, uczymy samodzielności, tworzymy dobry klimat i przygotowujemy do przyszłości. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobre wyniki maturalne, jak również wyniki egzaminu zawodowego. Nasi uczniowie zdobywają sukcesy w konkursach wiedzy i mają liczne osiągnięcia w sporcie.
A zatem dbamy zarówno o rozwój umysłowy jak również o sprawność fizyczną naszych uczniów.
Bierzemy udział w różnorodnych akcjach, projektach, przedsięwzięciach i realizujemy ciekawe programy edukacyjne, min.: „Atrakcyjna Szkoła szansą na Twój zawodowy debiut”, "Leonardo da Vinci", projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, korzystamy z portalu edukacyjnego NBP, uczestniczymy w „Dniu Przedsiębiorczości”
Posiadamy tytuł „Szkoła z klasą”, certyfikat „Szkoły przedsiębiorczości” jak również wspieramy działania charytatywne: WOŚP, honorowe krwiodawstwo, pomoc dla Domu Dziecka. Nie zapominamy, również o naszej młodzieży. Istniejący Klub Absolwentów szkoły, daje nam możliwość współpracy, utrzymywania kontaktów z byłymi uczniami. Często korzystamy z ich podpowiedzi, co warto zmienić w szkole, a co jest „super”. Poprzez takie działania dążymy do wyższej jakości pracy. Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie, szybko awansują i pełnią odpowiedzialne stanowiska. Jak twierdzą ich pracodawcy, są przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.
Jestem bardzo zadowolona i dumna, że mogę kierować tak pięknie rozwijającą się placówką, profesjonalną kadrą i wspaniałą, zdolną młodzieżą i słuchaczami. Zapraszam serdecznie do odwiedzania szkoły – placówki, która kształci i daje możliwości zdobycia ciekawego, dobrego zawodu.

Do miłego zobaczenia,

Dyrektor CEZiU "Kopernik" Grażyna Kalinowska

Wyszków, 01 września 2015r

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa