ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

 

Harmonogram próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2020/2021.

 

Kwalifikacja M.43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Egzamin w sesji styczeń 2020 (11 i 12 stycznia 2021r)

 Etap pisemny – 02.11.2020r. kl. IV TPS

Sala-18, ilość uczniów 22

odpowiedzialny :  Adam Szczęsny

  Etap praktyczny – dokumentacja- 05-11.2020r, kl. IV TPS

Sala-18,ilość uczniów 22

odpowiedzialny : Adam Szczęsny

Kwalifikacja MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Egzamin w sesji czerwiec-lipiec  2021

Etap pisemny – 03-04.2021r, kl. III TPS  (23 uczniów)

odpowiedzialny: Adam Szczęsny

Etap praktyczny – wykonanie -03-04.2021r, kl. III TPS (23 uczniów)

odpowiedzialny : Marcin Bednarski, Rafał Salwin