ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Drodzy rodzice możecie się do mnie zgłosić, gdy:

  • Wasze dziecko ma problemy w nauce,
  • Doświadcza niepowodzeń szkolnych,
  • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
  • Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i relacjach z nim, 
  • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka,
  • Nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym,
  • Znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej,
  • Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami psychoaktywnymi.

Przydatne artykuły:

 Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dla kogo:

  • Uczniów słabowidzących, niesłyszący, słabosłyszący
  • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
  • Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • Oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych albo pełnoletniego ucznia, który składa się do dyrektora szkoły.

Niezbędne dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie pomocy
  • Oświadczenie do wykazu podręczników (wypełniamy jeśli podręczniki są kupowane używane)
  • Oryginały Faktur (dołączamy jeśli zakupujemy nowe podręczniki)
  • Oświadczenie o przekazaniu na konto