ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

W dniu 16 marca 2022r. uczennice kl. 3 THg: Oliwia Wierzchoń i Ewelina Oleksiak jako przedstawicielki drużyny zgłoszonej do programu II edycji "Złote Szkoły NBP", przeprowadziły dla uczniów kl. II Technikum Logistycznego warsztat z wykorzystaniem lekcji odwróconej. Warsztat uczniowski to kolejne zadanie w ramach II edycji programu. W ramach warsztatu poruszono następujące zagadnienie: "Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak chronione są depozyty w bankach?". Uczniowie z drużyny zaangażowanej w projekt, korzystając z opieki merytorycznej nauczycieli Pani Renaty Czyż i Pani Agnieszki Rychlickiej przygotowali scenariusz lekcji i materiały do ćwiczeń.

Uczennice przedstawiły następujące cele lekcji:

  • Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego przechowywania pieniędzy.
  • Jaka instytucja gwarantuje depozyty w Polsce?
  • Podstawowe zadania banków.

W zajęciach wykorzystano metody:

  • burza mózgów
  • praca w grupach
  • dyskusja

oraz następujące pomocnicze materiały edukacyjne:

  • prezentacja
  • krzyżówka
  • wyszukiwanka tematyczna
  • rebus

Uczennice - ambasadorki projektu korzystając z przygotowanej prezentacji do tematu wprowadziły swoich kolegów i koleżanki z młodszej klasy w świat bezpiecznych finansów osobistych.

Uczestniczący w lekcji chętnie odpowiadali na pytania prowadzących zajęcia. Klasa wyszukiwała wyrazy związane z bezpiecznym przechowywaniem pieniędzy wykorzystując materiały opracowane przez drużynę. Podczas prowadzonych zajęć wywiązała się dyskusja czy istnienie systemu gwarantowania depozytów zapobiega zjawisku paniki bankowej. Wykorzystując burzę mózgów starano się wskazać najlepsze zabezpieczenia stosowane w bankowości elektronicznej.

Uczniowie z drużyny w ciekawy sposób przeprowadzili zadanie, które utrwaliło praktyczne aspekty II edycji programu. Warsztat miał charakter cykliczny i był przeprowadzony w 3 klasach technicznych.

Młodzież realizując program Złote Szkoły NBP - Bezpieczni w finansach osobistych miała możliwość kształtowania umiejętności kluczowych. Uzyskano trwały efekt edukacyjny poprzez rozbudzenie zainteresowań w zakresie bezpiecznych finansów, z którymi spotyka się każdy.

Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji - praca nad tekstami źródłowymi z tematyki objętej II edycją programu.Uczniowie poznali jaki zakres działania ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Biuro Informacji Kredytowej. Wiedzą, że im dłuższa historia terminowego spłacania zobowiązań, tym wyższa ocena potencjalnego kredytobiorcy/pożyczkobiorcy. Ambasadorowie programu na bieżąco pogłębiali wiadomości niezbędne np. do przygotowania i przeprowadzenia lekcji odwróconej, czy debaty.

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości - kształtowanie u uczniów i uczennic postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, również w zakresie bezpiecznych finansów osobistych. Uczniowie wiedzą, że bezpieczeństwo w sieci zleży głownie od użytkownika i wymaga znajomości podstawowych zasad chroniących dane i zasoby, ale też konsekwencji w ich przestrzeganiu. Uczniowie podali przykłady: nie logowania się na konto bankowe w kawiarenkach internetowych, z urządzeń osób trzecich, nie zapisywanie haseł i loginów za pomocą funkcji ,, zapamiętaj", bo w przypadku kradzieży sprzętu lub zgubienia telefonu sami narażamy się na problemy, używania haseł trudnych i ich zmiany w odstępach cyklicznych. Wskazali też, że użytkownik przed jaką kolwiek operacją związaną z bankowością elektroniczną powinien sprawdzić czy na pasku adresowym widzi znak kłódki i skrót https//.

Program uczestnikom umożliwił rozwijanie postaw kreatywnych. Musieli pogodzić zajęcia wynikające z tygodniowego planu zajęć z zadaniami jakie dyktował projekt. Lektura materiałów tematycznych pozwoliła na wzbogacenie wiedzy np. korzystając z z bankowości mobilnej trzeba zabezpieczyć swój telefon kodem PIN lub biometrycznie.

W czasie trwania programu uczniowie zaprojektowali kampanię, która ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z korzystaniem przez klientów z bankowości internetowej. Uczniowie są aktywni i dzielą się wiedzą nie tylko z domownikami tj. rodzicami, dziadkami i rodzeństwem, ale też wychodzą dalej do klubów seniora i kół gospodyń wiejskich.

Nauczyli się jeszcze bardziej pokonywać stres, który pojawia się np. podczas wystąpień publicznych: np. lekcja odwrócona - wystąpienie przed grupą uczniów i ich aktywizacja . Ambasadorzy znają techniki relaksacyjne.

Prowadzone przedsięwzięcie pozwoliło na kształtowanie umiejętności zawodowych powiązanych z umiejętnościami ogólnymi. Młodzież potrafi na podstawie scenek ocenić sytuację finansową obecną i przyszłą oraz wyliczyć całkowity koszt zaciągniętych zobowiązań finansowych. Wie, że instytucje pożyczkowe nie podlegają nadzorowi KNF.

Uczniowie realizując poszczególne zadania programu utrwalili umiejętności matematyczne i informatyczne, doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem, porządkowania informacji, oceny ich wartości oraz przydatności do realizacji danego zadania programu.