ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

Z dniem 01.09.2020r. planujemy uruchomić klasę przygotowania wojskowego. Będzie to kontynuacja profilu wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym. To oferta dla osób planujących służbę wojskową lub studia na wojskowych uczelniach. 

Oddział przygotowania wojskowego (OPW) to nowy projekt MON, który ma poszerzyć i ujednolicić poziom kształcenia realizowanego pod nadzorem resortu. Ministerstwo przewiduje, że nowy typ oddziału powstanie w 130 miejscach w Polsce.

W OPW realizowane będzie kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne w III etapach:

I etap-szkolenie zapoznawcze (klasa I, II), obejmuje m.in.: musztrę, taktykę, szkolenie strzeleckie, terenoznawstwo, zajęcia sprawnościowe, szkolenie medyczne, szkolenie prawne oraz inne;

II etap-szklenie zasadnicze (klasa II, III), obejmuje m.in.: kształcenie obywatelskie, powszechną obronę przeciwlotniczą, szkolenie inżynieryjno-saperskie, rozpoznanie wojskowe, łączność, obronę i ochronę obiektów, zabezpieczenia logistyczne, profilaktykę pożarową i bhp, ochronę informacji niejawnych i inne;  
III etap-obóz szkoleniowy (klasa IV), obejmuje m.in.: obóz szkoleniowy na terenie jednostki wojskowej
Po ukończeniu szkoły absolwent będzie miał prawo m.in. do:
-odbycia skróconego, wojskowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników;
-pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
-przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji).
Nad programem przygotowania wojskowego, będzie sprawował nadzór pedagogiczny MON.
 
Zapraszamy do Odziału Przygotowaniu Wojskowego w CEZiU :)


Komentarze

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa