ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

Fundacja Civis Polonus we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzą rekrutację radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Powołanie Młodzieżowego Sejmiku ma służyć m.in. aktywizacji środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i publicznym regionu, wymianie doświadczeń przez młodzież z Mazowsza, poznaniu potrzeb i oczekiwań młodzieży, usprawnieniu komunikacji oraz poprawieniu możliwości reagowania samorządu województwa na ich problemy i potrzeby itp.

Rekrutacja radnych do Młodzieżowego Sejmiku prowadzona będzie według następującego harmonogramu:

  1. od 1 do 25 października 2019 r. – zgłoszenia kandydatów na radnych;
  2. do 31 października 2019 r. – ocena formalna zgłoszeń kandydatów na radnych;
  3. od 4 do 15 listopada 2019 r. – pierwszy etap oceny merytorycznej (ocena zgłoszeń);
  4. od 18 do 22 listopada 2019 r. – drugi etap oceny merytorycznej (rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami);
  5. do 30 listopada 2019 r. – ogłoszenie listy radnych Młodzieżowego Sejmiku.

Szczegóły rekrutacji znajdują się w Ordynacji wyborczej do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. ordynacja wyborcza

Zgłoszenia i pytania kierujemy do pani Moniki Lipki – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa