ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

Drodzy uczniowie! Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski- w pierwszych trzech dniach obchodzone są trzy ważne święta:  Święto Pracy (1 maja), Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (2 maja) i Święto Narodowe  Trzeciego Maja. Dlatego chciałabym Wam przypomnieć trochę historii.

 

1 MAJA-Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

2 MAJA -Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej , które obchodzone jest w Polsce 2 maja. W tym roku jest to sobota. Nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, jednak znajduje się pomiędzy dwoma świętami (Święto Pracy 1 maja i Święto Narodowe Trzeciego Maja), które są  dla większości osób wolne. 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej postanowiono ustalić właśnie 2 maja z kilku ważnych powodów. Za czasów PRL-u to właśnie w tym dniu ściągano flagi po Święcie Pracy 1 maja w całym kraju, aby nie wisiały podczas Święta Narodowego Trzeciego Maja.  Dodatkowo 2 maja 1945 r. biało-czerwone flagi zawieszone zostały przez polskich żołnierzy w Berlinie na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na Reichstagu. W tym samym dniu obchodzone jest również Święto Polonii i Polaków za granicą.

Święto zostało ustanowione w Polsce 20 lutego 2004 r., a obchodzone 2 maja tego samego roku. Początkowo pojawiały się różne propozycje zmiany nazwy jak np. Dzień Orła Białego, który nawiązywałby do godła Polski, jednak pozostano przy pierwszej propozycji.

W drugim dniu maja w Polsce organizowanych jest wiele uroczystości związanych z tematyką flagi. Jednym z najgłośniejszych obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej było zorganizowanie w Bytomiu w 2009 r. wydarzenia, w którym udział wzięło 500 osób. Biało-czerwonymi parasolkami utworzyli prawdopodobnie największą flagę Polski.

Głównym propagatorem Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej był Lech Kaczyński, który zaczął nosić w tym dniu kokardę narodową, a po nim Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Nie zapomnijcie wywiesić flagi!

3 MAJA -Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.

Konstytucja została uchwalona w 1791 r. na Sejmie Czteroletnim Ustawą Rządową z dnia 3 maja, nazywana powszechnie Konstytucją 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalenie Konstytucji miało zapoczątkować naprawę zagrożonej upadkiem Rzeczypospolitej. Wśród zapisów, które miały o tym przesądzać znalazły się m.in. pojęcie „narodu szlacheckiego” zastąpiono pojęciem „naród Polaków”, które obejmowało wszystkie stany.

Konstytucja wprowadzała w Polsce ustrój monarchii konstytucyjnej. Za religię panującą uznano katolicyzm, tolerując inne wyznania. Zniesiono wolną elekcję, zlikwidowano rodzące anarchię liberum veto i konfederacje, zachowano jednak ustrój stanowy. Cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji. Utrzymując poddaństwo, Konstytucja pozbawiała szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich „pod opiekę prawa i rządu krajowego”.

Konstytucja weszła w życie 5 maja 1791 r., tym samym znosząc podział kraju na Koronę i Litwę, likwidując istniejące dotąd w obu państwach odrębne instytucje i urzędy centralne. Po raz pierwszy w świecie wprowadzono zasadę odpowiedzialności ministra przed sądem sejmowym za naruszenie praw, a za kierunek polityki rządu – przed królem i sejmem.

Zachęcam również do obejrzenia filmu www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY

Życzę miłego świętowania w domu!

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa