ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

osmaklasa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r.  (wtorek) o godz. 9:00.

Absolwenci przystępują do niego w placówce macierzystej, z wyjątkiem absolewentów, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innej placówce. 

Wyniki zostanę udostępnione 9 września 2022 r. na platformie ZUI.

Świadectwo dojrzałości będzie do odbioru w szkole, termin ustali Dyrektor Szkoły.