ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

 

  W ramach realizacji projektu pn. "Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiegouczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" uczestniczyli w warsztatach rozwijających postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy, pn. "Ja jako członek społeczności" z zakresu umiejętności pracy zespołowej.

Warsztaty były realizowane w okresie od listopada 2017r do maja 2018r. dla 5 grup 20-osobowych. Łącznie w warsztatach wzięło udział 100 uczniów.

Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami socjologicznymi, takimi jak: jednostka, zbiorowość, wspólnota, grupa, więź społeczna, rola społeczna, społeczeństwo. Uczestnicy przyglądali się też rodzinie - jako najważniejszej grupie społecznej.

Warsztaty skupiały się na:

 • uświadomieniu uczestnikom, dlaczego człowiek nazywany jest istotą społeczną
 • zdefiniowaniu sytuacji, w których człowiek odgrywa różne role społeczne
  • ćwiczeniach związanych z nabywaniem umiejętności współdziałania z innymi i mówienia o sobie
  • kształtowaniu umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań , poprawa komunikacji między uczestnikami.
 • ćwiczeniu metod zmiany postaw jako umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
  • kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej.

Podstawowe korzyści osiągnięte przez uczestników warsztatów:

 • uczestnicy warsztatów potrafią określić swoje role w zespole, a także potrafią określić cechy osobowości członków zespołu, istotne z punktu widzenia funkcjonowania zespołu jako całości
 • uczestnicy warsztatów poznali czym jest praca zespołowa, co o niej świadczy i jak ją można rozwijać i wzmacniać
 • uczestnicy warsztatów wiedzą jak opowiadać o swoich kompetencjach pracy zespołowej na rozmowie kwalifikacyjnej
 • uczestnicy warsztatów poznali postawy człowieka jako podstawowy element naszego funkcjonowania, a także poznali metody zmiany postaw.

Warsztaty " Ja jako członek społeczności" odbyły się zgodnie z ustalonym programem

i harmonogramem, który obejmował 15 godzin zajęć.

W ramach zajęć słuchacze otrzymali materiały szkoleniowe ( notatnik i przybory do pisania) oraz podręczniki dydaktyczne:

1. "Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie" Wydawnictwo: Edgard. Autor: Agnieszka Biela,

2. "Kompetencje personalne i społeczne" Autor: Anna Krajewska.

 

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa