ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

 

Zajęcia z biologii w ramach projektu zostały podzielone na 7 bloków tematycznych:
1. Elementy genetyki
2. Komórka – podstawowa jednostka funkcjonowania organizmu
3. Organizm człowieka i jego układy
4. Ekologia
5. Doświadczenia biologiczne
6. Ochrona środowiska
7. Wycieczka do obszaru chronionego – Puszcza Biała.

Uczestnicy zajęć korzystali z otrzymanych do sali pomocy tj.: tułów człowieka z wyjmowanymi elementami, 6 mikroskopów, preparaty biologiczne gotowe, szkła podstawowe i nakrywkowe, zestaw do oznaczania bezkręgowców, zestaw do badania jakości wody i szkło laboratoryjne.
Zakładanymi, podstawowymi celami zajęć było:
-poznanie budowy i funkcjonowania przez uczniów własnego organizmu i określenie przyczyn powstawania chorób,
-doskonalenie techniki mikroskopowania i wykonywania preparatów,
-kształtowanie umiejętności opracowywania, analizowania i interpretowania wyników obserwacji i doświadczeń,
-kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem – praca z programem do nauki biologii,
-budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów,
-kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
-zaciekawienie młodzieży światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych.
-motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.
Podstawowe korzyści osiągnięte po zajęciach:
-Uczestnicy potrafią mikroskopować oraz samodzielnie wykonać określone preparaty,
-Uczestnicy znają wszystkie układy organizmu człowieka oraz ich budowę i funkcjonowanie,
-Uczestnicy wiedzą jak interpretować i analizować obserwacje i doświadczenia biologiczne,
-Uczestnicy potrafią korzystać z komputera przy nauce biologii,
-Uczestnicy poznali pracę zespołową,
-Pasje przyrodnicze uczestników zostały rozbudzone, potrafią oznaczać niektóre organizmy do gatunku przy pomocy klucza.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa