ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

Leonardo da Vinci - staż w Hiszpanii - Uwaga

W piątek 19 kwietnia 2013 r zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na staż w Hiszpanii.  Oto dokładne godziny spotkań dla poszczególnych klas:

8:00 - klasy - 1 TI, 2 TL  sala 101

8:50 - klasy - 1 TL, 1 TS, 2 TS,3 TL,3 TS - sala 101

10:45 - klasy - 2 TI, 3 TI - SZOK

 

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdu uczniów na staż do Hiszpanii w ramach programu Leonardo da Vinci - edycja 2012 odbędzie się w czwartek 06 czerwca 2013 r o godz. 16:30 w sali nr 4. Obecność Rodzica i ucznia obowiązkowa.

Uwaga!

Zajęcia pedagogiczno-zawodowe oraz język angielski dla uczniów wyjeżdżających na staż do Hiszpanii w ramach programu Leonardo da Vinci odbędą się według harmonogramu:

14 czerwca 2013 r - piątek sala nr 114

8:00 -9:50 język angielski

17 czerwca 2013 r - poniedziałek

8:00 -9:50 język angielski sala nr 8

10:00-14:30 zajęcia pedagogiczno-zawodowe sala nr 8

Podsumowanie projektu "Zagraniczny staż w Hiszpanii szansą na europejską mobilność"

W czwartek 21 listopada 2013 r podsumowaliśmy udział uczniów ZS Nr 2 "Kopernik" w projekcie "Zagraniczny staż w Hiszpanii szansą na europejską mobilność" w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Uczniowie wyjechali na 4 tygodniowy staż do Cordoby w Hiszpanii. Grupa 20 uczniów: 10 w zawodzie technik informatyk oraz 10 w zawodach technik spedytor i technik logistyk, uczestniczyła w praktykach w prywatnych przedsiębiorstwach hiszpańskich.

Praktyka zawodowa w zawodzie technik informatyk odbywała się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego. uczestnicy mieli możliwość instalowania, uruchamiania i konserwacji sprzętu
komputerowego oraz tworzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego. Praktyka stworzyła możliwość poznania praktycznych zastosowań informatyki i organizacji prac informatycznych w przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac na rzecz użytkowników lub zleceniodawców.

Praktyka zawodowa w zawodzie logistyka i spedytora polegała na obserwacji czynności i uczestnictwie w obsłudze stanowisk związanych z logistyką i spedycją, dzięki czemu uczeń zapoznał się z różnorodnością zadań. Uczniowie wykonywali poszczególne zadania pod nadzorem instruktora i opiekuna a także samodzielnie. Praktyka zawodowa odbywała się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyki uczeń podlegał obowiązkom wynikającym z regulaminu szkoły, ponadto miał obowiązek zastosować się do
zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywała się praktyka. Przedsiębiorstwa, w których odbywały się praktyki zawodowe zostały w odpowiednim czasie zaopatrzone w program praktyki. Obserwacja ucznia w trakcie wykonywania przez niego zadań zawodowych a także staranne prowadzenie dziennika praktyk, stanowiły podstawę dla opiekuna praktyk zawodowych do wystawienia każdemu z uczniów oceny z realizowanych zadań.

Z raportu ewaluacyjnego sporządzonego po zakończeniu staży wynika, że kompetencje beneficjentów wzrosły i że cele założone w projekcie zostały w pełni osiągnięte. Wzrosła pewność siebie uczestników, poznali oni metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena. Przede wszystkim uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności zawodowe o unikalne elementy związane z nauczanym zawodem, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy.
Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass Mobility opisujący dokładnie jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął uczestnik odbywając staż. Uczestnicy otrzymali także od organizacji przyjmującej certyfikat odbycia stażu Leonardo da Vinci. Każdy z uczestników otrzymał również zaświadczenie ukończenia kursu języka hiszpańskiego w ramach przygotowania językowego.