ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

10 uczniów CEZiU "Kopernik" przez 3 tygodnie uczestniczyło w stażu zawodowym w Hiszpanii, w ramach projektu Erasmus+ „Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”. Uczniowie w trakcie praktyki zawodowej w Walencji doskonalili swoje umiejętności, poszerzyli wiedzę związaną z kierunkiem zawodowym, którego się uczą, sprawdzili wiedzę teoretyczną w praktyce, a także nauczyli się organizacji pracy zespołowej w firmie, poznali zasady funkcjonowania zakładu pracy oraz zdobyli doświadczenie zawodowe na rynku europejskim.

Dyrektor CEZiU "Kopernik" pani Grażyna Kalinowska i wicedyrektor pani Dorota Konopka z opiekunem grupy panią Agnieszką Nowatcińską i koordynatorem grupy stażystów Aleksandrą Kuciapą - pracownikiem firmy Esmovia, w drugim tygodniu stażu zawodowego uczniów, przeprowadziły wizyty monitorujące. Dyrekcja rozmawiała z uczniami i ich tutorami, obserwowała wykonywane przez młodzież zadania. Wizyty monitorujące wykazały, że uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do praktyki, profesjonalnie wykonują powierzone im przez pracodawców zadania, szybko uczą się nowych zadań, są asertywni i dobrze komunikacją się z pracodawcami i pracownikami firm.

W weekend uczniowie odbyli zajęcia kulturoznawcze. W sobotę, wspólnie z dyrekcją i opiekunem grupy, zwiedzili Oceanarium w Miasteczku Sztuki i Nauki, a w niedzielę obejrzeli w planetarium film o faunie oceanu i odwiedzili Muzeum Nauki.

W ostatnim tygodniu stażu została przeprowadzona ewaluacja. Uczniowie otrzymali wysokie oceny wystawione przez pracodawców i certyfikaty ukończenia kursu językowego.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa