ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Wspólnie działając mamy wpływ na rzeczywistość

O szkolnictwie w roku „Dla Niepodległej" i 70 – leciu szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie.

Początek października 2018 roku to doskonała okazja do podjęcia dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie. W budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Jowisz” zgromadzili się: Starosta Powiatu Wyszkowskiego pan Bogdan Pągowski, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego pan Adam Mróz, Naczelnik Wydziału Edukacji pan Krzysztof Arbaszewski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie pani Elżbieta Smolińska, pani Agnieszka Włodarczyk reprezentująca Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, pani Kamila Karłowicz, trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, pani Ewa Trzcińska , założyciel Wyszkowskiego Centrum Biznesu, Dyrektor Handlowy w firmie Pomelac, pan Paweł Gomoliszek przedstawiciel PPHU Pomel Wyszków, pani Joanna Krzyżaniak Lider ds. Brandingu i konsultacji w Quad/Graphics Wyszków, Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” pani Grażyna Kalinowska oraz  wicedyrektorzy  pani Dorota Konopka i pani Natalia Szczerba, doradcy zawodowi, pedagodzy i uczniowie.

Gości powitała dyrektor „Kopernika” pani Grażyna Kalinowska, która podkreśliła rangę kształcenia zawodowego. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Wyszkowskiego pan Bogdan Pągowski,  który wskazał na wielopłaszczyznowość w kształceniu zawodowym. Naczelnik Wydziału Edukacji pan Krzysztof Arbaszewski zaprezentował szkoły w „liczbach” wskazując na plusy i minusy kształcenia zawodowego ze wskazaniem na te pierwsze. Kolejni prelegenci w swoich wypowiedziach podkreślali jak istotne jest zwrócenie uwagi w kształceniu zawodowym na szeroki wachlarz rozwoju ucznia, do którego powinny należeć m.in. kompetencje miękkie, społeczne czyli m.in. uczenie się siebie, kształtowanie kreatywności zachowań, udział w projektach m.in. Erasmus+, olimpiadach. Głos w dyskusji zabrali także pedagodzy oraz sami uczniowie, którzy potwierdzili, że nauka sprawia im przyjemność i wciąż szukają tego co jeszcze nie odkryte.

Czas poświęcony na dyskusję pozwolił na wypracowanie licznych wniosków,  które zostaną uwzględnione w czasie trwania nauki wszystkich uczniów „Kopernika” i mamy nadzieję innych uczniów szkół kształcących w zawodzie - co zaowocuje personalnie u każdego młodego człowieka, a w konsekwencji Polski.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa