ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Wspólnie działając mamy wpływ na rzeczywistość

O szkolnictwie w roku „Dla Niepodległej" i 70 – leciu szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie.

Początek października 2018 roku to doskonała okazja do podjęcia dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie. W budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Jowisz” zgromadzili się: Starosta Powiatu Wyszkowskiego pan Bogdan Pągowski, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego pan Adam Mróz, Naczelnik Wydziału Edukacji pan Krzysztof Arbaszewski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie pani Elżbieta Smolińska, pani Agnieszka Włodarczyk reprezentująca Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, pani Kamila Karłowicz, trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, pani Ewa Trzcińska , założyciel Wyszkowskiego Centrum Biznesu, Dyrektor Handlowy w firmie Pomelac, pan Paweł Gomoliszek przedstawiciel PPHU Pomel Wyszków, pani Joanna Krzyżaniak Lider ds. Brandingu i konsultacji w Quad/Graphics Wyszków, Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” pani Grażyna Kalinowska oraz  wicedyrektorzy  pani Dorota Konopka i pani Natalia Szczerba, doradcy zawodowi, pedagodzy i uczniowie.

Gości powitała dyrektor „Kopernika” pani Grażyna Kalinowska, która podkreśliła rangę kształcenia zawodowego. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Wyszkowskiego pan Bogdan Pągowski,  który wskazał na wielopłaszczyznowość w kształceniu zawodowym. Naczelnik Wydziału Edukacji pan Krzysztof Arbaszewski zaprezentował szkoły w „liczbach” wskazując na plusy i minusy kształcenia zawodowego ze wskazaniem na te pierwsze. Kolejni prelegenci w swoich wypowiedziach podkreślali jak istotne jest zwrócenie uwagi w kształceniu zawodowym na szeroki wachlarz rozwoju ucznia, do którego powinny należeć m.in. kompetencje miękkie, społeczne czyli m.in. uczenie się siebie, kształtowanie kreatywności zachowań, udział w projektach m.in. Erasmus+, olimpiadach. Głos w dyskusji zabrali także pedagodzy oraz sami uczniowie, którzy potwierdzili, że nauka sprawia im przyjemność i wciąż szukają tego co jeszcze nie odkryte.

Czas poświęcony na dyskusję pozwolił na wypracowanie licznych wniosków,  które zostaną uwzględnione w czasie trwania nauki wszystkich uczniów „Kopernika” i mamy nadzieję innych uczniów szkół kształcących w zawodzie - co zaowocuje personalnie u każdego młodego człowieka, a w konsekwencji Polski.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa