ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Na spotkaniach z rodzicami został odczytany list otwarty do rodziców naszych uczniów. List zachęca do korzystania z biblioteki szkolnej całe rodziny, wskazuje istotne walory czytania oraz jego rolę w kształtowaniu postaw czytelniczych.

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym biblioteka CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Głównym celem programu jest podniesienie czytelnictwa wśród uczniów poprzez ciekawą ofertę książkową i popularyzację czytelnictwa.

Dzięki otrzymanej dotacji 15000 zł, zostaną zakupione do biblioteki szkolnej nowe książki z różnych dziedzin nauki, jak również literatura piękna dla dorosłych i młodzieży. Zapraszamy do wypożyczania książek także Państwa, z naszej biblioteki mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale i ich rodzice. Zachęcamy do skorzystania z możliwości pozwalającej na wypożyczenie książek również w okresie świat, ferii zimowych i wakacji.

Czytaj więcej: List otwarty do rodziców

Nasza szkoła otrzymała w roku szkolnym 2018/19 - 15000 zł na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

O Programie
W związku z otrzymanymi pieniędzmi ogłaszam otwarcie konsultacji całej społeczności szkolnej - uczniów i nauczycieli w sprawie wyboru książek, które zakupimy do biblioteki. Wszelkie uwagi, propozycje proszę zgłaszać nauczycielom, wychowawcom lub wrzucać swoje głosy do "pudełka książkowych marzeń" znajdującego się w bibliotece szkolnej.

Czytaj więcej: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa