ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

 

Harmonogram próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szk. 2018/2019.

Kwalifikacja M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Egzamin w sesji styczeń 2019 (09 i 10 stycznia 2019r)

 Etap pisemny – 26-30.11.2018r. kl. IV TPSa,b

Sala-18, ilość uczniów 21+17

odpowiedzialny :  Adam Szczęsny

  Etap praktyczny – dokumentacja- 26-30.11.2018r, kl. IV TPSa,b

Sala-18,ilość uczniów 21+17

odpowiedzialny : Adam Szczęsny

Kwalifikacja M.12.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Egzamin w sesji czerwiec-lipiec  2019

Etap pisemny – 03-04.2019r, kl. III TPS  (23 uczniów), kl III em( 17 ucznów)

odpowiedzialny: Przemysław Ochmański

Etap praktyczny – wykonanie -03-04.2019r, kl. III TPS (23 uczniów),kl IIIem( 17 uczniów)

odpowiedzialny : Robert Duszyński-III TPS,Bogdan Pikora i Zbigniew Kwietniak-IIIem

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa