ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Od 22 czerwca do 1 lipca 2018 roku trwa rekrutacja do czwartej edycji projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Celem projektu jest rozwijanie zdolności oraz motywowanie do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Projekt jest  adresowany do uczniów z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce.

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu "Mazowsze"

 

21.05.2018r. uczniowie i uczennice CEZiU ”Kopernik” w ramach projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wycieczce wzięło udział łącznie 60 uczniów i 4 opiekunów.

Czytaj więcej: Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla uczniów/uczennic CEZiU

 

Zajęcia z biologii w ramach projektu zostały podzielone na 7 bloków tematycznych:
1. Elementy genetyki
2. Komórka – podstawowa jednostka funkcjonowania organizmu
3. Organizm człowieka i jego układy
4. Ekologia
5. Doświadczenia biologiczne
6. Ochrona środowiska
7. Wycieczka do obszaru chronionego – Puszcza Biała.

Czytaj więcej: Zajęcia z biologii w wykorzystaniem ICT

Zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” były realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego kursu multimedialnego  ,,Profesor Klaus’’. Każdy rozdział tego kursu zawierał odpowiednio dobrany materiał i obejmował  m.in. dialogi, naukę słówek, prezentacje, rozumienie ze słuchu i gramatykę. Ćwiczenia były bardzo urozmaicone poprzez różnorodne nagrania dźwiękowe, filmy, animacje  i ciekawostki. Specjalne testy sprawdzające oraz czytelne statystyki umożliwiały na bieżąco weryfikację postępów w nauce.

Czytaj więcej: Zajęcia z języka niemieckiego z wykorzystaniem ICT

 

Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" uczestniczyli w zajęciach  z języka angielskiego z wykorzystaniem ICT w ramach projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”. Najważniejsze cele, jakie udało się zrealizować w ramach tych zajęć to wzbogacenie zasobu słownictwa, czytanie tekstu ze zrozumieniem, konstruowanie wypowiedzi pisemnej, umiejętność rozumienia ze słuchu oraz konstruowanie wypowiedzi ustnej.

Czytaj więcej: Zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem ICT

 

Od 01 maja 2017r. uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" uczestniczą w realizacji projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów we współpracy z pracodawcami poprzez dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

W projekcie bierze udział 100 uczniów, w tym 30 uczennic i 70 uczniów CEZiU "Kopernik" z różnych kierunków kształcenia:

Czytaj więcej: Projekt "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego"

Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w 1 maja 2017 r. Powiat Wyszkowski rozpoczął realizację projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Celem głównym projektu jest  czytaj więcej

 Regulamin

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa