ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

27 września 2019r. uczniowie klas pierwszych CEZiU "Kopernik" złożyli ślubowanie. W tym roku szkolnym była to szczególna uroczystość w historii szkoły ze względu na podwójny rocznik uczniów, po szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie 15 klas pierwszych uczestniczyli w uroczystości w dwóch turach, które poprowadzili Natalia Kowalczyk i Łukasz Twardowski.

Na początku Dyrektor CEZiU "Kopernik" Grażyna Kalinowska serdecznie powitała najmłodszych uczniów szkoły i podkreśliła, że stanowią najliczniejszą grupę w społeczności szkolnej CEZiU "Kopernik". Zapewniła uczniów, że szkoła daje szerokie możliwości rozwoju dzięki bardzo bogatej ofercie edukacyjnej i zachęcała do udziału w szkolnych przedsięwzięciach i działaniach. Następnie wystąpili reprezentanci klas pierwszych, którzy zaprezentowali klasowe motta. Tradycją naszej szkoły jest wybieranie przez uczniów klas pierwszych motta, które będzie im przyświecać przez cały cykl nauki.

Najważniejszą chwilą dla uczniów klas pierwszych było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor berło szkolne - symbol podkreślający moment rozpoczęcia nauki w CEZiU "Kopernik". W kronice szkolnej został odnotowany dzień ślubowania. Przedstawiciele klas z wychowawcami złożyli podpisy pod mottami klasowymi.

W imieniu uczniów klas pierwszych głos zabrali reprezentanci, którzy stwierdzili, że w murach naszej szkoły znajdą wiedzę, nowe umiejętności i przyjaźnie. Na koniec uroczystości prowadzący przypomnieli, słowa Mikołaja Kopernika: "...zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości” i wyrazili nadzieję, że osoba patrona szkoły będzie dla najmłodszych uczniów szkoły wzorem do naśladowania.

Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego The School Band.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa