ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

 

19 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w CEZiU "Kopernik", na której podsumowano pracę społeczności szkolnej, zostały wręczone nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce i wyróżniającą się postawę w wypełnianiu obowiązków klasy mundurowej oraz pożegnano uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I Stopnia.

Uroczystość prowadzili Weronika Gaszczyńska i Jakub Nowak, którzy powitali przybyłych gości: Starostę Powiatu Wyszkowskiego Pana Jerzego Żukowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie insp. Michała Toporkiewicza, przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień ppor. Artura Serokę, przedstawicieli Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, ksiądza kan. dr Zdzisława Golana.

 Dyrektor CEZiU "Kopernik" Pani Grażyna Kalinowska w swoim przemówieniu dokonała podsumowania pracy szkoły w roku 2018/2019. Przybliżyła liczne sukcesy uczniów, realizowane projekty, akcje, programy edukacyjne i życzyła bezpiecznych wakacji oraz odpoczynku. Przemówienie wygłosił również Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski, który pogratulował sukcesów uczniom i nauczycielom oraz życzył dobrego wypoczynku. Podziękowania za pracę w roku szkolnym 2018/2019 i życzenia dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły przekazał, za pośrednictwem syna Michała Deptuły - ucznia klasy III TL, Przewodniczący Rady Rodziców. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Ciemerych, podziękowała dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży. Symbolem wdzięczności były kwiaty.

Po przemówieniach nastąpił moment uroczystego pożegnania klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I Stopnia. Uczniowie klas trzecich tradycyjnie otrzymali upominki od uczniów klasy drugiej. Uczennica Klaudia Szulecka, w imieniu uczniów kończących szkołę, podziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za współpracę, opiekę i wsparcie podczas trzech lat nauki.

W dalszej części uroczystości zostali nagrodzeni książkami i dyplomami uczniowie w następujących kategoriach:

1. Nagroda Starosty - uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce:

  • Aleksandra Ciemerych klasa 3 TL,
  • Paulina Bonius klasa 3 TL,
  • Rafał Osowiecki klasa 3 TH

2. uczniowie wyróżnieni świadectwem z czerwonym paskiem: Daria Pękul klasa I TL, Patryk Salwin klasa 2TS, Artur Chrzumnicki klasa 2TS, Piotr Jaczewski klasa IIITI, Piotr Pisuła III TI, Natalia Kłębek klasa III TH, Karol Składanek klasa III TPS, Kamil Kryszkiewicz klasa III TPS, Milena Głuszak klasa III TL, Anita Kołek klasa III TL, Julia Jabłońska klasa III TL, Krystian Sobiewski klasa III TL

3. uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5: Jakub Gemzała klasa I TPS, Olga Kaczmarczyk klasa 2TH, Magdalena Kierszniewska klasa II TH, Dominika Mróz klasa 3TL, Patryk Szczęsny klasa 3TL.

4. uczniowie wyróżniający się postawą i zaangażowaniem w wypełnianiu obowiązków wynikających z Regulaminu Klas Mundurowych:

  •  klasa I LBP: Marlena Bieguńska, Izabela Borkowska, Weronika Godlewska, Kacper Jaszewski, Jakub Kocięcki, Wiktoria Pobudkiewicz, Wiktor Stankiewicz, Kacper Śledziak
  •  klasa II LBP: Alan Falba, Maria Kukwa, Michał Oniszk, Daniel Śliwka, Maria Tomczak.

 Na koniec części oficjalnej uroczystości  głos zabrała Pani Eliza Targońska, która przedstawiła wyniki III Mityngu Copernicus. Uczniowie i nauczyciele zostali nagrodzeni medalami.

Spotkanie podsumowujące rok szkolny zakończyło się występem szkolnego zespołu School Band. Utwory muzyczne wykonały Olga Kaczmarczyk, Kamila Soliwoda, Sylwia Stankiewicz, Monika Koczara.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa