ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

12 grudnia 2019r. odbyła się uroczystość podsumowująca staże zagraniczne uczniów CEZiU "Kopernik" w ramach projektu Erasmus+ "Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności". Uroczystość prowadziły uczestniczki staży Natalia Kowalczyk i Olga Kaczmarczyk. Gościem był Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Leszek Marszał.

Grupa aż 64 uczniów odbyła staże zagraniczne w 4 krajach: Bułgarii, Włoszech, Irlandii i Hiszpanii. Projekt praktyk zagranicznych realizowali uczniowie ze wszystkich kierunków technicznych w CEZiU "Kopernik". Młodzież zdobywała doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy i kształciła swoje umiejętności w różnych obszarach.

Na początku spotkania Dyrektor CEZiU "Kopernik" Pani Grażyna Kalinowska powitała wszystkich zebranych i podsumowała realizację projektu. W przemówieniu krótko przybliżyła zdobyte doświadczenie z odbytych staży zagranicznych. Następnie uczniowie zaprezentowali prezentacje i zdali krótkie relacje z odbytych praktyk. Para uczestników z każdego z czterech staży zagranicznych przedstawiła program pobytu, doświadczenia z praktyk zawodowych, opowiedziała o wykonywanych zadaniach, nabytych umiejętnościach. Uczniowie po przedstawieniu relacji z praktyk zadawali pytania na temat: Bułgarii, Włoch, Irlandii i Hiszpanii. Wszyscy obecni na spotkaniu mogli zatem sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów, w których młodzież odbywała staże.

Głos zabrał również jeden z opiekunów staży zagranicznych - Pani Małgorzata Dziekciowska, która w swoim przemówieniu podsumowała pracę opiekunów grup i podkreśliła dużą rolę staży zagranicznych nie tylko w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także w rozwoju osobowym uczniów. Prowadzące uroczystość uczennice podzieliły się również przemyśleniami uczestników staży, które pojawiły się po opracowaniu ankiet ewaluacyjnych. Stwierdzili, że odnoszą wiele korzyści z zagranicznych praktyk i chętnie wezmą udział w kolejnym projekcie.

Uczniowie podziękowali Starostwu Powiatu Wyszkowskiego, dyrekcji szkoły i opiekunom z realizację staży. Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Leszek Marszał również stwierdził, że staże zagraniczne przynoszą wiele korzyści uczniom, nie tylko w zakresie umiejętności zawodowych.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem wszystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie Erasmus+ certyfikatów potwierdzających ukończenie stażu zagranicznego.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa