Strona główna projektu: Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych
Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest rozwijanie zdolności oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego (stypendiów).

Projekt pozwoli uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

II Edycja
  Tematy projektów realizowanych z opiekunem Katarzyną Buźniak
 1. Lasy w Nadleśnictwie Wyszków - Strona internetowa promująca piękno regionu - Weronika Jurczyńska
 2. Wybrane zagadnienia z działalności gospodarczej w branży informatycznej - Kamil Kamiński
 3. Aplikacja internetowa oparta o bazy danych z systemem logowania. - Daniel Jacek Szczepański
 4. Jak wykonać wtyk RJ45, podłączyć gniazdo naścienne i patchpanel w sieciach komputerowych - film instruktażowy - Piotr Tworzewski
  Temat projektu realizowanego z opiekunem Dorotą Konopką
 1. Strona internetowa pt. Darmowe oprogramowanie dla lepszego jutra - Jakub Puławski
  Temat projektu realizowanego z opiekunem Joanną Albiniak
 1. Strona internetowa "Język angielski dla informatyków" - Kacper Aleksander Kogut-Maliszewski
  Temat projektu realizowanego z opiekunem Łukaszem Augustynikiem
 1. Gra komputerowa uruchamiana w przeglądarce internetowej - Jakub Szymański
  Temat projektów realizowanych z opiekunem Joanną Czembrowską
 1. Film dydaktyczny pt: ”Strefy magazynowe” - Patryk Sowiński
 2. Prezentacja multimedialna pt: „Jak prawidłowo wypełniać dokumentację magazynową?” - Sara Milczarczyk

I Edycja
  Tematy projektów:
 1. Stworzenie strony internetowej umożliwiającej naukę języka angielskiego - Weronika Jurczyńska
 2. Stworzenie gry komputerowej uruchamianej w przeglądarce - Olaf Czestkowski
 3. Nagranie filmu pt. konfiguracja wybranych urządzeń sieciowych - Kamil Kamiński
 4. Nagranie filmu pt. Język SQL w bazach danych- Justyna Jaczewska


Edycja II - prezentacja projektów
Dnia 8 czerwca 2017r. stypendyści projektu "Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych" Kacper Aleksander Kogut-Maliszewski, Jakub Szymański, Jakub Puławski i Piotr Tworzewski zaprezentowali swoje projekty na "Festiwalu projektów". Razem z opiekunami zachęcali kolegów do udziału w projekcie.
Oto krótka fotorelacja z wydarzenia.

Dnia 7 czerwca 2017r. stypendysta projektu "Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych" Kacper Aleksander Kogut-Maliszewski zaprezentował klasie I TIN swój projekt wykonany pod opieką Pani Joanny Albiniak, nauczyciela języka angielskiego.
Dnia 7 czerwca 2017r. stypendysta projektu "Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych" Kacper Aleksander Kogut-Maliszewski zaprezentował klasie I TIN swój projekt wykonany pod opieką Pani Joanny Albiniak, nauczyciela języka angielskiego.
Dnia 1 czerwca 2017r. stypendystka projektu "Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych" Weronika Jurczyńska zaprezentowała klasie II TIN swój projekt wykonany pod opieką Pani Katarzyny Buźniak, nauczyciela przedmiotów informatycznych.
Dnia 22 maja 2017r. stypendyści projektu "Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych" Sara Milczarczyk i Patryk Sowiński zaprezentowali klasie II TL swoje projekty wykonane pod opieką Pani Joanny Czembrowskiej, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych.
W dniu 19 kwietnia 2017 uczniowie Daniel Szczepański, Kamil Kamiński i Piotr Tworzewski zaprezentowali klasie 3TIN swoje projekty wykonane pod opieką Pani Katarzyny Buźniak, nauczyciela przedmiotów informatycznych.
Edycja II - Sylwetki stypendystów II edycji projektu "Mazowsze - Stypendia dla uczniów szkół zawodowych"
Weronika Jurczyńska
Uczennica Weronika Jurczyńska to uczennica o ponadprzeciętnych wynikach w nauce. W 2015 roku ukończyła Akademię sieciową CISCO i uzyskała certyfikat IT Essentials. Na zawodach powiatowych w roku szkolnym 2013/2014 zdobyła drugie miejsce w pchnięciu kulą. W 2014 roku odbyła miesięczny staż zawodowy w Wielkiej Brytanii w miejscowości Portsmouth, natomiast w 2015 roku miała możliwość odbycia praktyk zawodowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” i odbyła je w Studio „Salem”, które zajmuje się nagrywaniem teledysków, projektowaniem stron internetowych, robieniem i obróbką zdjęć.
W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała stypendium w ramach projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów i szkół zawodowych".
Kamil Kamiński
Uczeń Kamil Kamiński uzyskuje wysokie wyniki w nauce kończąc naukę ze wyróżnieniem w każdej klasie. Brał udział w wielu konkursach na terenie szkoły i poza nią, można w tym miejscu wymienić np. Konkurs Wiedzy o Sejmie i Senacie w XXV-lecie Odrodzenia czy Olimpiadę Medialną. Jest społecznikiem, aktywnie bierze udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu. Uzyskał również miano stypendysty Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie najwyższej średniej ocen w Technikum nr 2 w roku szkolnym 2014/2015 (5,31). Bierze udział w różnych kursach i szkoleniach pomagających w uzyskaniu dobrej pracy po zakończeniu edukacji, można tu wymienić Akademię Sieciową CISCO ukończoną w 2015r. uzyskaniem certyfikatu IT Essentials, a także kursy wykonywane w ramach programu IT-Szkoła.
Od 21.09.2015r. do 18.10.2015r. uczestniczył w projekcie „Mobilni technicy – wysokie kwalifikacje, wszechstronne możliwości w Unii Europejskiej” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” i odbył praktyki zawodowe w Portsmouth w Wielkiej Brytanii.
Od 07.02.2016 do 27.02.2016 uczestniczył w projekcie „Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ i odbył praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech, a we wrześniu 2016 wziął udział w kolejnej edycji tego programu i odbył praktykę zawodową w Barcelos w Portugalii.
W okresie wakacyjnym 2015 roku miał możliwość odbycia praktyk zawodowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” i odbył je w Wydawnictwie „EDYTOR”, która redaguje gazetę lokalną „Nowy Wyszkowiak”. Jest również beneficjentem pierwszej edycji programu „Mazowsze – stypendium dla uczniów szkół zawodowych” zainicjowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
W 2017 roku ukończył kurs administratorów sieci TCP/IP - CISCO CCNA.

Daniel Szczepański
Uczeń Daniel Jacek Szczepański uzyskuje dobre wyniki w nauce. Bierze udział w różnych kursach i szkoleniach pomagających w uzyskaniu dobrej pracy po zakończeniu edukacji, można tu wymienić Akademię Sieciową CISCO ukończoną 2015r. uzyskaniem certyfikatu IT Essentials. Bierze udział w różnych kursach i szkoleniach pomagających w uzyskaniu dobrej pracy po zakończeniu edukacji, np. w wykładach organizowanych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki oraz w warsztatach graficznych zorganizowanych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie.
Uczestniczył także w czterech telekonferencjach organizowanych przez WWSI. W 2016 roku odbył miesięczny staż zawodowy we Włoszech w ramach projektu Erasmus + .

Piotr Tworzewski
Uczeń Piotr Tworzewski, który w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do klasy trzeciej Technikum Informatycznego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „KOPERNIK” w Wyszkowie jest uczniem o ponadprzeciętnych wynikach w nauce. W roku szkolnym 2015/2016 kończył naukę ze średnią 5,24 i otrzymał świadectwo z wyróżnieniem.
Brał udział w Wyszkowskich Dniach Nauki przygotowując i prezentując działanie programu Prezi. Bierze udział w różnych kursach szkolnych m.in. Konkurs Religijny o Biblii i Konkursie Historycznym „Żołnierze Wyklęci” oraz szkoleniach pomagających w uzyskaniu dobrej pracy po zakończeniu edukacji, można tu wymienić udział w wykładach organizowanych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki oraz w warsztatach graficznych zorganizowanych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie.
W roku szkolnym 2016/2017 uczestnicvzył w stażu zawodowym w Portugalii w ramach projektu Erasmus+.

Jakub Szymański
Uczeń Jakub Szymański w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do klasy trzeciej Technikum Informatycznego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „KOPERNIK” w Wyszkowie. Brał udział w kursach IT-Szkoła i uzyskał certyfikat ukończenia kursu. Uczestniczył w wykładach w WWSI w Warszawie i warsztatach grafiki w WSTI w Warszawie. Był uczestnikiem zagranicznego stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus+. To uczeń zaangażowany w prace na rzecz szkoły i innych ludzi. Nigdy nie odmówi pomocy. Kuba interesuje się informatyką, nowymi technologiami i fotografią.

Kacper Aleksander Kogut Maliszewski
Uczeń Kacper Aleksander Kogut-Maliszewski w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do klasy trzeciej Technikum Informatycznego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „KOPERNIK” w Wyszkowie. Brał udział w kursach IT-Szkoła i uzyskał certyfikat ukończenia kursu. W 2015 roku odbył miesięczny staż zawodowy w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus+ oraz w 2017r uczestniczył w stażu zawodowym w Hiszpanii.

Jakub Puławski
Uczeń Jakub Puławski w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do klasy trzeciej Technikum Informatycznego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „KOPERNIK” w Wyszkowie. Brał udział w kursach IT-Szkoła i uzyskał certyfikat ukończenia kursu. Uczestniczył w wykładach w WWSI w Warszawie i warsztatach grafiki w WSTI w Warszawie. Był uczestnikiem zagranicznego stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus +. To uczeń zaangażowany w prace na rzecz szkoły i innych ludzi.

Sara Milczarczyk
Uczennica Sara Milczarczyk to uczennica o ponadprzeciętnych wynikach w nauce. W 2016 roku uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczennica bierze aktywny udział również zawodach sportowych. W roku 2015 zdobyła 3 miejsce w Powiatowych Zawodach Tenisa Stołowego. W 2016 roku odbyła miesięczny staż zawodowy w Walencji w ramach projektu Erasmus+.

Patryk Sowiński
Uczeń Patryk Sowiński w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do klasy trzeciej Technikum Logistycznego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „KOPERNIK” w Wyszkowie. Brał udział w olimpiadzie logistycznej oraz wiedzy ekonomicznej. W 2016 roku odbył miesięczny staż zawodowy w Walencji w ramach projektu Erasmus+.

Edycja I - prezentacja projektów
W dniu 2 czerwca 2016 roku uczniowie Weronika Jurczyńska i Olaf Czestkowski zaprezentowali klasie 3TIN swoje projekty wykonane pod opieką Pani Katarzyny Buźniak, nauczyciela przedmiotów informatycznych.e-mail:sekretariat@ceziu.pl
NIP 7621999647 REGON 362332405
Copyright © Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie
ul. I Armii Wojska Polskiego 82 07-200 Wyszków
tel./fax: 29-742-48-61