ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Drodzy rodzice możecie się do mnie zgłosić, gdy:

 • Wasze dziecko ma problemy w nauce,
 • Doświadcza niepowodzeń szkolnych,
 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i relacjach z nim, 
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka,
 • Nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym,
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej,
 • Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami psychoaktywnymi.

Przydatne artykuły:

 Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dla kogo:

 • Uczniów słabowidzących, niesłyszący, słabosłyszący
 • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 • Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • Oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych albo pełnoletniego ucznia, który składa się do dyrektora szkoły.

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie pomocy
 • Oświadczenie do wykazu podręczników (wypełniamy jeśli podręczniki są kupowane używane)
 • Oryginały Faktur (dołączamy jeśli zakupujemy nowe podręczniki)
 • Oświadczenie o przekazaniu na konto

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa