ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Grupa 16 uczniów oraz dwóch opiekunów z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” od 25 września do 16 października br. uczestniczyła w trzytygodniowym stażu zagranicznym w Maladze w Hiszpanii. Wyjazd odbył się w związku z realizacją projektu pt: „Świat pracy wokół nas - podnoszenie jakości kształcenia zawodowego”, w ramach Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest powiat wyszkowski.

Czytaj więcej: Staż zagraniczny w Hiszpanii 2021

W dniu 26 lutego 2020r. (środa) o godzinie 8.50 w sali nr 13 odbędzie się test z języka angielskiego w ramach kwalifikacji na staż zagraniczny do projektu „Świat pracy wokół nas-podnoszenie jakości kształcenia zawodowego".

Obecność na teście z języka agnielskiego jest obowiązkowa! Nieobecność będzie usprawiedliwiona na podstawie zwolnienia lekarskiego.

 

W dniu 07.02. 2020r. (piątek) o godzinie 11.30 w sali nr 10 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu „Świat pracy wokół nas-podnoszenie jakości kształcenia zawodowego" w ramach programu Erasmus +.

Obecność osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji na spotkaniu jest obowiązkowa!

lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

 

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do składania ankiet zgłoszeniowych do projektu „Świat pracy wokół nas-podnoszenie jakości kształcenia zawodowego". Trzytygodniowy staż w Granadzie w HIszpanii będzie  realizowany ze środków POWER na zasadach programu Erasmus +. Ankieta przeznaczona jest dla uczniów w zawodach technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik elektryk w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”.

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do sekretariatu do 06.02.2020 r. do godz. 12:00.

ankieta zgłoszeniowa na staż zagraniczny w ramach programu Erasmus +

regulamin