ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

26.04.2019r. klasy maturalne CEZiU ,,Kopernik" ukończyły szkołę. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Krzysztof Arbaszewski, członek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego Pan Paweł Deluga, przedstawiciel Wyszkowskiej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie Pani mjr Agnieszka Krystman, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie młodszy inspektor Zbigniew Zięcina, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Kania.

W pierwszej części odbyło się uroczyste przekazanie i objęcie obowiązków Dowódcy Szkolnego klas mundurowych, w związku z zakończeniem nauki przez obecnie pełniących tę funkcję, uczennicę starszego kadeta Annę Kulesza i ucznia kadeta Cezarego Książaka. Nowym dowódcą został mianowany uczeń młodszy kadet Michał Oniszk.

W drugiej części nastąpiło podsumowanie wyników w nauce abiturientów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego Bezpieczeństwa Publicznego i czwartych Technikum. Tradycyjnie uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów. W tym roku zapisali się do niej : Piotr Skalik klasa 4TPSa i  Krzysztof Tomasz Czarnecki klasa 4TE.

Dyrektor CEZiU "Kopernik" Grażyna Kalinowska przywitała wszystkich zgromadzonych oraz przedstawiła osiągnięcia i ciężką, ale jakże efektywną trzy i czteroletnią pracę poszczególnych odchodzących klas maturalnych. Dyplomami uhonorowano uczniów za działalność na rzecz szkoły, wolontariat, sport, postawę i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków wynikających z Regulaminu klasy mundurowej i godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Liczni uczniowie liceum zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie zapomniano również o wyjątkowo zaangażowanych rodzicach, których uhonorowano dyplomami i brawami.

Tradycyjnie przedstawiciele klas młodszych wręczyli upominki-długopisy z logo CEZiU "Kopernik" wszystkim swoim starszym koleżankom i kolegom. Uroczystość zakończono jakże widowiskowym wyrzuceniem w górę biretów, co jest również piękną tradycją "Kopernika".

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa