ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego pn.: „Adaptacja do zmian klimatu według mnie”. Tematyka konkursu nawiązuje do problemów związanych ze zmianami klimatu.

Konkurs polega na zaprezentowaniu projektu adaptacji do zmian klimatycznych na przykładzie wybranego miasta/gminy/obszaru (np. sołectwo, miejscowość, dzielnica, osiedle). Punktem wyjścia powinien być wpływ antropogeniczny na środowisko naturalne. Następnie wykazanie działań (systemowych) ograniczających udział człowieka w kształtowaniu klimatu.

Efektem końcowym powinien być spójny, wielowątkowy projekt dostosowania miasta/gminy/wybranego obszaru do zmian klimatu z uwzględnieniem przeciwdziałania negatywnym skutkom w obszarze społeczno-zdrowotnym, bezpieczeństwa i gospodarki.

Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, w jednej z niżej wymienionych form:

  1. prezentacji multimedialnej o maksymalnej długości do 30 slajdów; 
  2. filmu wideo w formacie .mp4, .mov lub .avi, o maksymalnej długości do 15 min; minimalna rozdzielczość video - 480p (720x480), optymalna rozdzielczość 720p (1280x720), maksymalna rozdzielczość 1080p (1920x1080);
  3. pracy pisemnej w formie strategii o maksymalnej długości do 25 str. formatu A4;
  4. referatu zarejestrowanego w formacie audio lub wideo w formacie .mp4, .mov lub .avi o maksymalnej długości 15 min; minimalna rozdzielczość video - 480p (720x480), optymalna rozdzielczość 720p (1280x720), maksymalna rozdzielczość 1080p (1920x1080).

Praca konkursowa musi zostać wykonana indywidualnie przez autora, na którego udział w konkursie, w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę wyraził przedstawiciel ustawowy. Koszty przygotowania i przesłania pracy konkursowej ponoszą uczestnicy konkursu. Prace konkursowe będą przyjmowane do 20 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie laureatów nastąpi 6 maja 2019 r. na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: www.mazovia.pl oraz www.powietrze.mazovia.pl.

Prace należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie do 20 kwietnia 2019 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego - decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, z dopiskiem: „PZ-V, Konkurs ekologiczny”.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody: dwudniowy pobyt w Brukseli zwycięzcy konkursu oraz jego opiekuna,  GOGLE VR Oculus Rift w zestawie z kontrolerami Touch dla zwycięzcy konkursu oraz laureatów dwóch wyróżnionych prac.

Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczyciela geografii lub chemii.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa