ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

 

 "Jak traktujemy przyrodę zależy od tego kim jesteśmy, jaka jest nasza świadomość, jakie są nasze wartości" - Henryk Skolimowski

 Doceniając wiodącą rolę oświaty w zaszczepianiu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży zachęcam uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji „ODZYSKOMANII” – długofalowym programie upowszechniającym racjonalną gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i przenośnych akumulatorów.

Program "Odzyskomania” skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz firm i instytucji je wspierających w całej Polsce. Zadaniem uczestników programu jest cykliczne przeprowadzanie zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i przenośnych akumulatorów na swoim terenie.

Elektrośmieci można przynosić do sali nr 20.  Opiekunem programu jest pani Jadwiga Ludwiniak- nauczyciel geografii.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa