ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

27 listopada uczniowie klas: I LBP, I TE, I TPS i I TS uczestniczyli w programie profilaktycznym NOE, który przeprowadził Zespół Pedagogów DEZYDERIA z Warszawy. Program składa się z trzech części:

Część I – PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia.

Część II – MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.

Część III – WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.

Młodzież biorąca udział w programie uzyskała konkretną wiedzę o skutkach uzależnienia, często też zmieniała własne podejście do używania środków psychoaktywnych. Początkowo uczniów dziwiła propozycja deklaracji bycia abstynentem.  Na koniec programu duża część świadomie zadeklarowała życie w trzeźwości.

Cele programu:

  1. Zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol.
  2. Uzyskanie wiedzy, że osobom żyjącym z problemem alkoholowym (głównie dzieciom alkoholików) można udzielić pomocy oraz zmotywowanie osób potrzebujących do skorzystania z pomocy oferowanej przez placówki z terenu miasta i okolicy zamieszkania.
  3. Zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych (wszyscy oczekują ode mnie, żebym pił, brał).
  4. Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym („sztuka odmawiania").
  5. Promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży.

Program prowadzony w formie happeningu, dramy wywoływał duże emocje i skutecznie wpływał na postawy młodych ludzi poprzez odwołanie się do osobistych przeżyć prowadzących i uczestników. Oparty na autentycznych świadectwach osób dotkniętych problemem alkoholowym: trzeźwego alkoholika, dziecka żyjącego w rodzinie z problemem alkoholowym oraz abstynenta, który podjął wolny wybór i nie korzysta ze środków zmieniających świadomość.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa