ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

3 października najmłodszy rocznik CEZiU „Kopernik” złożył uroczyste ślubowanie. Zgromadzonych na sali gimnastycznej: dyrektor szkoły panią Grażynę Kalinowską, wicedyrekcję panią Dorotę Konopkę i panią Natalię Szczerbę, wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów powitali prowadzący uroczystość: Eliza Kalisz i Gerard Piasecki.

Dyrektor szkoły pani Grażyna Kalinowska zapewniła uczniów, że szkoła daje szerokie możliwości rozwoju dzięki bardzo bogatej ofercie edukacyjnej i życzyła uczniom wielu sukcesów w czasie trwania nauki w „Koperniku”.

Następnie rozpoczęła się najbardziej doniosła chwila - uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje klasy i ślubowali na sztandar szkoły, po czym otrzymali z rąk pani dyrektor berło szkolne. Ten element raz w roku i tylko raz w całym cyklu kształcenia każdego rocznika jest przekazywany do rąk uczniów jako symbol, podkreślający moment rozpoczęcia nauki w CEZiU „Kopernik”.

Przedstawiciel klas pierwszych – Sebastian Marchlik z klasy I TI w imieniu koleżanek i kolegów zapewnił, że trud nauczycieli włożony w wychowanie i edukacje pozwoli na otwarcie każdemu uczniowi drogi do dorosłości. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Ciemerych dodała, że właśnie w „Koperniku” czekają każdego młodszego kolegę i koleżankę nowe doświadczenia, nowe przeżycia, wrażenia i możliwość rozwoju, którą daje m.in. uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Prowadzący uroczystość, nawiązując do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości podkreślił, że wolność nie jest dana nam na zawsze - dlatego należy dbać o ojczyznę i szanować ja w myśl słów Stefana Packa - "Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie”.

Dzień ślubowania został odnotowany na kartach kroniki szkolnej, na których podpisali się wychowawcy klas pierwszych i ich przedstawiciele.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa