ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Leonardo da Vinci - staż w Hiszpanii - Uwaga

W piątek 19 kwietnia 2013 r zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na staż w Hiszpanii.  Oto dokładne godziny spotkań dla poszczególnych klas:

8:00 - klasy - 1 TI, 2 TL  sala 101

8:50 - klasy - 1 TL, 1 TS, 2 TS,3 TL,3 TS - sala 101

10:45 - klasy - 2 TI, 3 TI - SZOK

 

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdu uczniów na staż do Hiszpanii w ramach programu Leonardo da Vinci - edycja 2012 odbędzie się w czwartek 06 czerwca 2013 r o godz. 16:30 w sali nr 4. Obecność Rodzica i ucznia obowiązkowa.

Uwaga!

Zajęcia pedagogiczno-zawodowe oraz język angielski dla uczniów wyjeżdżających na staż do Hiszpanii w ramach programu Leonardo da Vinci odbędą się według harmonogramu:

14 czerwca 2013 r - piątek sala nr 114

8:00 -9:50 język angielski

17 czerwca 2013 r - poniedziałek

8:00 -9:50 język angielski sala nr 8

10:00-14:30 zajęcia pedagogiczno-zawodowe sala nr 8

Podsumowanie projektu "Zagraniczny staż w Hiszpanii szansą na europejską mobilność"

W czwartek 21 listopada 2013 r podsumowaliśmy udział uczniów ZS Nr 2 "Kopernik" w projekcie "Zagraniczny staż w Hiszpanii szansą na europejską mobilność" w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Uczniowie wyjechali na 4 tygodniowy staż do Cordoby w Hiszpanii. Grupa 20 uczniów: 10 w zawodzie technik informatyk oraz 10 w zawodach technik spedytor i technik logistyk, uczestniczyła w praktykach w prywatnych przedsiębiorstwach hiszpańskich.

Praktyka zawodowa w zawodzie technik informatyk odbywała się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego. uczestnicy mieli możliwość instalowania, uruchamiania i konserwacji sprzętu
komputerowego oraz tworzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego. Praktyka stworzyła możliwość poznania praktycznych zastosowań informatyki i organizacji prac informatycznych w przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac na rzecz użytkowników lub zleceniodawców.

Praktyka zawodowa w zawodzie logistyka i spedytora polegała na obserwacji czynności i uczestnictwie w obsłudze stanowisk związanych z logistyką i spedycją, dzięki czemu uczeń zapoznał się z różnorodnością zadań. Uczniowie wykonywali poszczególne zadania pod nadzorem instruktora i opiekuna a także samodzielnie. Praktyka zawodowa odbywała się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyki uczeń podlegał obowiązkom wynikającym z regulaminu szkoły, ponadto miał obowiązek zastosować się do
zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywała się praktyka. Przedsiębiorstwa, w których odbywały się praktyki zawodowe zostały w odpowiednim czasie zaopatrzone w program praktyki. Obserwacja ucznia w trakcie wykonywania przez niego zadań zawodowych a także staranne prowadzenie dziennika praktyk, stanowiły podstawę dla opiekuna praktyk zawodowych do wystawienia każdemu z uczniów oceny z realizowanych zadań.

Z raportu ewaluacyjnego sporządzonego po zakończeniu staży wynika, że kompetencje beneficjentów wzrosły i że cele założone w projekcie zostały w pełni osiągnięte. Wzrosła pewność siebie uczestników, poznali oni metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena. Przede wszystkim uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności zawodowe o unikalne elementy związane z nauczanym zawodem, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy.
Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass Mobility opisujący dokładnie jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął uczestnik odbywając staż. Uczestnicy otrzymali także od organizacji przyjmującej certyfikat odbycia stażu Leonardo da Vinci. Każdy z uczestników otrzymał również zaświadczenie ukończenia kursu języka hiszpańskiego w ramach przygotowania językowego.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa