ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" - CEZiU -  jest jednostką organizacyjną Starostwa Powaiatowego w Wyszkowie. Realizuje zadania z zakresu kształcenia młodzieży w szkołach ponadgimazjalnych, przygotowania praktycznego młodzieży wynikające z programów nauczania w wielu zawodach, prowadzi kształcenie ustawiczne osób dorosłych oraz teoretyczne kształcenie młodocianych pracowników w ramach ODiDZ. CEZiU wykonuje inne zadania zlecone przez szkoły powiatowe, organ prowadzący czy inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

W Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej funkcjonuje:

  • Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
  • Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)
  • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ)
  • Schronisko młodzieżowe "Jowisz"
  • Stołówka "Ad victum"

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej posiada: pracownie zawodowe, laboratoria, warsztaty, hale magazynowe do wynajęcia, samochodową stację diagnostyczną, sale komputerowe do szkoleń zawodowych.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa