ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

- realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu,

- prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych np. w kwalifikacjach: B.08, B.09. B.18, E.07, E.08, E.24, T.04, T.06, Z.04 i wielu innych zagodnie z zaszeregowaniem do odpowiedniej grupy zawodów i podstawą programową opublikowanych przez MEN,

- prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników,

- prowadzi kursy nadające uprawnienia zawodowe oraz kursy i szkolenia dla potrzeb zainteresowanych instytucji.

Zadania Centrum Kształcenia Praktycznego:

- Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół zawodowych zasadniczych, ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych oraz umiejętności określonych w opisie zawodu.

- Organizowanie zajęć dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników w ramach ODiDZ w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

- Organizowanie kursów nadających uprawnienia zawodowe:

    - Uprawnienia na wózki jezdniowe (widłowe)

    - Spawanie metodą: MAG, MIG, TIG

    - Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

    - Kursy BHP

    - Kursy SEP do 1Kw

- Organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej.

- Kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

- Organizowanie egzaminów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - techników i zasadniczych szkół zawodowych.

- Współpraca ze szkołami w zakresie poradnictwa technicznego, udostępnienia bazy materiałowo - technicznej i organizowanie zajęć warsztatowych.

- Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz uczelniami technicznymi i technologicznymi.

Bezpośredni kontakt do Centrum Kształcenia Praktycznego: tel: 29-642-99-17, 29-642-99-19

 

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa